top of page
DSC01588_edited_edited.png

Advokat Anne-Kristine Bohinen

Advokat Anne K. Bohinen

har arbeidet som selvstendig advokat siden 1991.

Hun er spesielt opptatt av strafferett, barnevern og menneskerettigheter, og har skrevet flere artikler om fornærmedes situasjon i straffeprosessen, blant annet i Kritisk Juss.

Forside: Welcome

Strafferett, bistandsadvokat, utlendingsrett


Innenfor alminnelige advokatpraksis tar  vi blant annet oppdrag som gjelder samværsordning i forhold til barn ved skilsmisse. Vi forsøker å finne gode løsninger for foreldre og barna deres. For oss er det et mål å bidra til at konfliktnivået i slike saker holdes nede. Vi tar også andre typer saker, blant annet innen arbeidsrett og husleierett.


Vi har grundig kunnskap om utlendingsloven og utlendingsforskrifter. Vi kan blant annet bistå i utvisningssaker, asylsaker og familiegjenforeningssaker.

a16d801a-5c49-4383-a26f-fe464911e3e4.jpg
Forside: Text

Praksisområder

Hva vi kan gjøre for deg

DSC01601.jpg

Bistandsadvokat

De som er offer for seksuelle overgrep,  grov vold eller er etterlatte i drapssaker, har rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Vi arbeider grundig og seriøst som bistandsadvokater og er en viktig støttespiller for offeret. Vi bruker tid på våre klienter, og forsøker å være mest mulig tilgjengelig. Det er viktig at offeret får god informasjon i saken.


Selv om ordningen med bistandsadvokat har eksistert i over 20 år, er offerets interesser fortsatt ikke godt nok ivaretatt. Vi ser det som en viktig del av vår jobb og arbeider for at fornærmedes interesser skal tas bedre vare på. Advokat Anne Kristine Bohinen har blant annet holdt seminar og skrevet uttalelser og artikler om bistandsadvokatens arbeid.


 Straffesaker

Vi har lang erfaring som forsvarer for tiltalte i straffesaker, og har oppdrag innen alle typer saker, for eksempel narkotikasaker, voldssaker, ran, tyveri og trafikksaker.


Vi bruker alltid mye tid på å forberede saken sammen med den som er mistenkt. Hos oss er alle saker like viktig, enten de er "store" eller "små".


Vi tar vare på våre klienter både før og etter straffesaker, og besøker jevnlig våre klienter som sitter i varetekt.

10-min-e1498544987158.jpg
3a58d9c539c14bc0b6192c9c8629b37c.jpg

Barnevern

Vi har lang erfaring med å bistå foreldre og ungdom som er part i barnevernssaker, og har ofte saker for Fylkesnemnda for sosiale saker eller for domstolene.


Barnevernssaker har stor betydning for dem det gjelder, særlig hvis det gjelder omsorgsovertakelse.


Advokatens jobb er å gi best mulig råd og støtte til foreldre eller ungdom i saken. Vi gir grundig informasjon og tett oppfølging av våre klienter.


Vi bidrar også i undersøkelsessaker, der målet kan være å bidra til å finne gode hjelpetiltak, slik at barn kan bo hjemme hos foreldrene.


I saker om omsorgsovertakelse har foreldre som har del i foreldreansvaret rett til å ha advokat. Ungdom skal ha en egen advokat når de er fylt 15 år. Yngre barn skal ha advokat i saker som institusjonsplassering på grunn av alvorlige atferdsproblemer.

Forside: Practices
Client 7

Erfaring

1990

                       

Utredningsarbeid for Norsk Folkehjelp i asylrett/utlendingsforvaltningens  instruksjonsmyndighet i mottaksapparatet.


2003 - 2016

   

Foredragsholder og kursleder i regi av Norges Juristforbund med tema bistandsadvokaten.

                                 Medlem av fagutvalget i JUS for dette kurset.                                       


2004


 Artikkel i Kritisk Juss om bistandsadvokatens arbeid.


2004 - 2006

           

Deltager i "Fornærmedeutvalget" som resulterte i NOU 2006:10 fornærmede

                                   i straffeprosessen - nytt perspektiv og nye rettigheter."                                     

Utvalgets arbeid resulterte i en rekke lovendringer i straffeprosessloven

og andre lover som styrket fornærmedes rettigheter.


2006 - 2008

               

Leder i bistandsadvokatutvalget i Den Norsk Advokatforening.


Diverse foredrag

       

Tema fornærmedes rettsstilling:

Foredragsholder under advokatenes fagdager i 2009.

Foredragsholder for ansatte ved KRIPOS, legevakten mv.

Foredragsholder ved kompetansesentrene for  sikkerhetspsykiatri, fengselspykiateri og rettspsykiatri  i Oslo mars 2011

Forside: Testimonial

Kontakt oss

Telefon

916 06 126


E-post

bohinen@advokatbohinen.no

Vi holder til i trivelige lokaler på C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo. Vårt spesialområde er strafferett, herunder forsvareroppdrag og bistandsadvokat for fornærmede i sedelighets- og voldssaker og for etterlatte i drapssaker, samt barnevern, familierett og alminnelig praksis.

Thanks for submitting!

Forside: Contact
bottom of page